Volejte nebo mailujte

těšíme se na Váš kontakt

+420 775 706 506

info@home-studio.cz

Topolská 1203

Chrudim 537 05

Postup pokládky

MODERNÍ PODLAHY

lite-anhydritove-podlahy-hradec-kralove
Instalace dilatační pásky

U lité anhydritové podlahy je vhodné zamezit přenášení kročejového hluku do okolních konstrukcí, proto musí být anhydrit oddělen od stěn a prostupujících stavebních prvků dilatační páskou. Další funkcí dilatační okrajové pásky je také kompenzování objemových změn anhydritu při teplotních změnách (např. při oslunění, podlahovém topení, intenzivním větrání v zimě apod.) a omezení vlivu pohybu okolních konstrukcí při přenosu napětí do anhydritu (např. kroucení stavby při oslunění).

lite-anhydritove-podlahy-hradec-kralove
Pokládka oddělovací folie pod anhydrit

Pro důkladné oddělení lité anhydritové podlahy od podkladních vrstev a zamezení protečení je v celé ploše položená separační folie nebo voskovaný papír. Spoje folií je vhodné slepit páskou, která nesmí být hliníková (anhydrit chemicky reaguje s hliníkem, projevuje se bublinkami na povrchu po pokládce anhydritu). Slepení folií je nutné vždy, když je pod anhydrit použita podkladní kročejová izolace. Všechny prostupy musí být dostatečně utěsněny, tak aby se nestalo, že anhydrit proteče do spodních částí konstrukcí nebo podlaží. Folii není nutno pokládat v případě použití systémových topných podlahových panelů.

lite-anhydritove-podlahy-hradec-kralove
Nastavení výšky lité anhydritové podlahy

Nastavení potřebné nivelety (roviny) pro pokládku lité anhydritové podlahy je oproti tradičním potěrům snadné a přesné. Pomocí hadicové vodovány nebo laseru se nastaví výšková úroveň trojnožek, do jejiž úrovně se anhydrit nalévá. Toto nastavení zaručuje dokonalou rovinu a rovnoměrnou výškovou úroveň v celé ploše objektu. Pro anhydrit tedy není nutné průběžné nastavování výšek poměrně nepřesnou, často používanou vodováhou, jako u tradičních potěrů, kdy dochází k velkým odchylkám a nutnoti dodatečných úprav povrchu.

lite-anhydritove-podlahy-hradec-kralove
Doprava, mechanizace a transport lité anhydritové podlahy

Litá anhydritová podlaha je na stavbu dovážena autodomíchávači a na místo pokládky dopravován hadicemi pomoci mobilních čerpadel s dieselovým pohonem (není potřeba elekropřípojka). Celý proces čerpání a sledování kvality směsi je pod stálým dohledem přítomného specialisty. Odpadá tím problém se zajištěním dostatečného počtu pracovníků a zabezpečení komunikačních cest po stavbě pro dopravu např. kolečky, kdy doba zpracování a transportu často přesahuje dobu zpracovatelnosti tradičních potěrů. Tím garantujeme 100% kvalitu směsi až na místo pokládky (tradiční betonový potěr je často složen před budovou a výsledná kvalita je závislá na rychlosti transportu, zpracování a klimatických podmínkách).

lite-anhydritove-podlahy-hradec-kralove
Kontrola optimální konzistence lité anhydritové podlahy

Před čerpáním anhydritu provádí specialista tzv. proplach hadic a kontrolu správné konzistence směsi (při důkladném promíchání směsi při dopravě dochází k zahuštění směsi). Proplach hadic eliminuje dočasnou ztrátu vody ze směsi do porézní struktury hadic (anhydrit mápočáteční hustější konzistenci při výstupu z hadice). Kontrola konzistence se provádí pomocí rozlivové podložky a speciálního prstence - Hagermannu. Anhydrit má optimální rozliv v rozmezí 22-26 cm.

lite-anhydritove-podlahy-hradec-kralove
Správná pokládka lité anhydritové podlahy

Litá anhydritová podlaha se pokládá snadno a rychle (až 10x rychleji než běžný potěr). Anhydrit se lije na plochu pomocí gumových hadic. Při lití by vzdálenost hadic od podlahy neměla přesáhnout 30 cm. Lití do požadované vrstvy se provádí rovnoměrným pohybem - anhydrit nelít stále na jedno místo. Anhydrit se nalévá přesně do úrovně výškově nastavených trojnožek. Anhydrit není nutno díky vysokým pevnostem vyztužovat armovacími kari sítěmi.

lite-anhydritove-podlahy-hradec-kralove
Odvzdušnění a nivelování lité anhydritové podlahy

Na rozdíl od tradičních betonových potěrů není potřeba anhydrit průběžné hutnit vibrováním. Anhydrit se v jednom kroku zhutní, odvzdušní a urovná do roviny natřásáním - rozvlněním pomocí tzv. "natřásacích" latí ve 3 krocích: 2x prohutnění až na podklad (tzv. do kříže) a 1x povrchové rozvlnění směsi anhydritu pro dosažení dokonalé roviny povrchu. Dlouhá doba zpracovatelnosti anhydritu umožňuje provádět urovnání najednou v celé ploše, čímž je dosaženo dokonalé homogenity, návaznosti a bezkonkurenční roviny povrchu. Poznámka: Nehutněný betonový potěr dosahuje pouze 70 až 75 hutnosti což znamená snížení pevnosti v tlaku až o 90%.

lite-anhydritove-podlahy-hradec-kralove
Již po 2 dnech lze začít anhydrit vysušovat

Po pokládce lité anhydritové podlahy se neprovádí žádné ošetřování. Je pouze nutno realizované prostory na 48 hodin zavřít a zamezit větrání a průvanu. Po této době je nutné zahájit intenzivní větrání. Je-li v realizovaných plochách podlahové topení, je možno začít vysušovat anhydrit pozvolným vytápěním již po 7 dnech (cementové směsi po 21 dnech). Doba schnutí je závislá na tloušťce vrstvy a okolních podmínkách. Standardně se počítá doba schutí 1cm anhydritu = 1 týden schnutí. Je-li aplikace plánována v prostorách s omezenou ventilací (suterény, klimatizace ve výstavbě apod.) je vhodné použít průmyslové odvlhčovače, nebo zvolit cementový litý potěr MFC Portland.

lite-anhydritove-podlahy-hradec-kralove
Povrchové úpravy lité anhydritové podlahy

Lité anhydritové podlahy jsou vhodné pro pokládku všech typů nášlapných vrstev bez nutnosti provádět dodatečné úpravy povrchu (např. stěrkování), výjimkou mohou být tenkovrstvé podlahoviny (např.: některé typy PVC, linolea apod.), které mají vyšší nároky na hladkost povrchu, proto je doporučeno dodatečné zahlazení samonivelační stěrkou. Před pokládkou připojených nášlapných vrstev je nutné lité anhydritové podlahy přebrousit - na povrchu vzniká tzv. šlem (drobné vyplavení komponentů urychlujících tuhnutí anhydritu). Pokud je plánováno opatřit anhydrit nátěrem na bázi epoxidu, je vhodné do konstrukce podlahy umístit parozábranu.